วัตถุมงคล

บทความ

ผู้สร้างวัตถุมงคล

พุทธพรหมประกาศิต รูปหล่อลอยองค์ ขนาดห้อยคอ เนื้อโลหะชุบเงิน เลี่ยมทองไมครอนฝังเพชร

พุทธพรหมประกาศิต รูปหล่อลอยองค์ ขนาดห้อยคอ เนื้อโลหะชุบเงินไมครอน ชุบทองไมครอน พุทธศิลป์ พระพรหม ถือศาสตราวุธ ลูกประคำ ดอกบัว คัมภีร์ หม้อน้ำ ประทับนั่งบนพาหนะพญา ใต้ฐานดอกจันจารึกยันต์หัวใจพระพรหม

More details


1,000.00 ฿ tax incl.

30 other products in the same category:

 

“พุทธพรหมประกาศิต” วิสาขบูชารำลึก ปี 56 วัดไผ่ล้อม นครปฐม

 

พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข นิมิตบัญชาให้ พระเดชพระคุณ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอก จัดพิธีไหว้ครู ครอบเศียรพระพรหมประกาศิต ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 วิสาขบูชารำลึก เวียนเทียนรอบอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อศิษยานุศิษย์ทุกคน

 


สำหรับ องค์พระพรหม นั้นคือ เทพเจ้าสูงสุด แห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลก ให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท ในคติพุทธศาสนา พระพรหม เป็นชาวสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าเทวดาทั่วไป เป็นพระผู้วิเศษ ไม่ต้องกิน ไม่ต้องบริโภคอาหาร เหมือนสัตว์ในภูมิอื่น แช่มชื่นอิ่มเอิบโดยมีฌานสมาบัติเป็นอาหาร จึงไม่ต้องมีการถ่าย สรีระร่างกายหน้าตา มีสัณฐานกลมเกลี้ยงสวยงามนัก มีรัศมีออกจากกายตัวเลื่อม ประภัสสรรุ่งเรืองกว่ารัศมีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ หลายพันเท่า เพียงแต่หัตถ์หนึ่งเล่าอันพระพรหมทั้งหลายเหยียดยื่นออกไปหวังจะให้ส่อง รัศมีไปทั่วห้วงจักรวาลก็ย่อมจักทำได้ อวัยวะร่างกายที่ต่อกัน คือ หัวเข่าก็ดี แขนก็ดี มีสัณฐานกลมเกลี้ยงเรียบงามนัก จักได้เห็นที่ต่อกันนั้นหามิได้ เกศเกล้าแห่งพระพรหมทั้งหลายนั้นงามนัก ปรากฏโดยมากมีศีรษะประดับด้วยชฎา สถิตเสวยสุขพรหมสมบัติอยู่ ณ พรหมภูมิที่ตนอุบัติตราบจน กว่าจะสิ้นอายุ ซึ่งเป็นเวลานานแสนนาน
พระพรหม เกิดจากท่านผู้มีความเพียรกล้า ทรงไว้ซึ่งปัญญาเกินสามัญชน ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสานุสัย เพราะเห็นว่ามีโทษพาให้ ยุ่งนัก ใคร่จักห้ามจิตมิให้ตกอยู่ในอำนาจกิเลส จึงสู้อุตสาหะพยายามบำเพ็ญสมถภาวนา ตามที่ท่านบุรพาจารย์สั่งสอนกันสืบๆ มา บางพวกเป็นชีป่าดาบส บางพวก ทรงพรตเป็นโยคี ฤๅษีในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ในโลก บางพวกก็เป็นพระภิกษุสามเณร ต่างบำเพ็ญสมถภาวนา จนได้สำเร็จฌาน ครั้นถึงกาลกิริยาตายจากมนุษย์โลก จึงตรงไปอุบัติเกิดในพรหมวิมาน ณ พรหมโลก อันเป็นแดนซึ่งมีแต่สุขไม่มีเรื่องกามเข้าไปเกี่ยวข้อง ตามอำนาจฌานที่ได้บรรลุเป็นพระพรหมผู้วิเศษ มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์ คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต เหตุการณ์สำคัญของโลกล้วนอยู่ในสายตาของพระพรหม ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ ผู้บูชาพระพรหมและทำความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 

 

และสำหรับมงคลวัตถุ พุทธพรหมประกาศิต ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย


1.ขนาดบูชา 

 

2.รูปหล่อลอยองค์ ขนาดห้อยคอ 

 

3.แบบเหรียญ ขนาดห้อยคอ


4.พระผงมงคล หลวงพ่อน้ำฝน จารย์มือทุกองค์


1.พุทธพรหมประกาศิต ขนาดบูชา สูง 9 นิ้ว เนื้อโลหะเพ้นท์สี พุทธศิลป์ พระพรหม ถือศาสตราวุธ ลูกประคำ หมายถึง การสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพชีวิต ดอกบัว คือ ความสวยงามของธรรมะ ความดีงาม พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ดีงามและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ คัมภีร์ คือ การตั้งตนอยู่ในความดีความชอบการศึกษาบทสวดและโยคะเพื่อมุ่งตรงสู่พระผู้เป็นเจ้า หม้อน้ำ คือ กมัณฑลุ หรือ หม้อกลัศ ที่นักพรตตวงน้ำจากแม่น้ำคงคาไปใช้ในพิธีกรรมบูชาเทพต่างๆ (น้ำมนต์บริสุทธิ์) ประทับนั่งบนพาหนะพญา

 
 

2.พุทธพรหมประกาศิต รูปหล่อลอยองค์ ขนาดห้อยคอ เนื้อโลหะชุบเงินไมครอน ชุบทองไมครอน พุทธศิลป์ พระพรหม ถือศาสตราวุธ ลูกประคำ หมายถึง การสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพชีวิต ดอกบัว คือ ความสวยงามของธรรมะ ความดีงาม พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ดีงามและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ คัมภีร์ คือ การตั้งตนอยู่ในความดีความชอบการศึกษาบทสวดและโยคะเพื่อมุ่งตรงสู่พระผู้เป็นเจ้า หม้อน้ำ คือ กมัณฑลุ หรือ หม้อกลัศ ที่นักพรตตวงน้ำจากแม่น้ำคงคาไปใช้ในพิธีกรรมบูชาเทพต่างๆ (น้ำมนต์บริสุทธิ์) ประทับนั่งบนพาหนะพญา ใต้ฐานดอกจันจารึกยันต์หัวใจพระพรหม เม กะ มุ อุ คือหัวใจพระพรหม มีความหมายในพรหมวิหาร 4 คือ เม - เมตตา กะ - กรุณา มุ - มุทิตา รู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุ - อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย 

 

 

 

3.พุทธพรหมประกาศิต แบบเหรียญ เนื้อ 3 กษัตริย์เพ้นท์สี พุทธศิลป์ ด้านหน้า เหรียญพุทธพรหมประกาศิต ตรงกลาง พระพรหม ถือศาสตราวุธ ลูกประคำ หมายถึง การสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพชีวิต ดอกบัว คือ ความสวยงามของธรรมะ ความดีงาม พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ดีงามและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ คัมภีร์ คือ การตั้งตนอยู่ในความดีความชอบการศึกษาบทสวดและโยคะเพื่อมุ่งตรงสู่พระผู้เป็นเจ้า หม้อน้ำ คือ กมัณฑลุ หรือ หม้อกลัศ ที่นักพรตตวงน้ำจากแม่น้ำคงคาไปใช้ในพิธีกรรมบูชาเทพต่างๆ (น้ำมนต์บริสุทธิ์) ประทับนั่งบนพาหนะพญาหงส์ ด้านล่างจารึกคำว่า “พุทธพรหมประกาศิต” ส่วนพุทธศิลป์ภายในกรอบ 5 เหลี่ยม ล้อมรอบด้วย ลายดอกบัวตูม บัวบาน ด้านบนสุด ประดิษฐาน พระพุทธเมตตา ประดิษฐานอยู่ ณ พุทธคยา พุทธอนุสรณ์สถาน แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ประเทศอินเดีย พุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบนมัสการกันมาก มีอายุถึง 1,400 กว่าปี พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางภูมิสัมผัส ปิดทองเหลืองอร่าม เหตุที่เรียกว่า พระพุทธเมตตา เนื่องเพราะพระพักตร์เปี่ยมไปด้วย ความอ่อนโยน เมตตากรุณา

 


พุทธศิลป์ ด้านหลัง เหรียญพุทธพรหมประกาศิต ตรงกลาง ยันต์นะเมตตา ยันต์ครู ประจำองค์หลวงพ่อพูล ล้อมรอบด้วยยันต์พระคาถาหัวใจพระพรหม เม (เมตตา) กะ (กรุณา) มุ (มุทิตา) อุ (อุเบกขา) จารึกล้อมไว้ใน 4 ทิศ ยันต์หัวใจพระพรหม เม กะ มุ อุ คือหัวใจพระพรหม มีความหมายในพรหมวิหาร 4 คือ เม - เมตตา กะ - กรุณา มุ - มุทิตา รู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุ - อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย ส่วนพุทธศิลป์ภายในกรอบ 5 เหลี่ยม จารึกยันต์พระคาถา พระเจ้า 5 พระองค์ นะ โม พุท ธา ยะ จารึกอักขระอักษรยันต์คำว่า พระพุทธเมตตา ด้านล่าง ยันต์เรียกธาตุทั้ง 4 นะ มะ พะ ธะ ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้านล่างจารึกอักษรภาษาไทย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

ฤกษ์มงคลพิธีปลุกเสก อธิษฐานจิตหน้าสังขารหลวงพ่อพูล พระเดชพระคุณหลวงพี่น้ำฝนอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อพูล รวมพลังปลุกเสกแผ่เมตตา พร้อมด้วยพระเถราจารย์ทรงคุณวิเศษ นั่งปรกอธิษฐานจิต ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.59 น. เป็นต้นไปมงคลวัตถุพุทธพรหมประกาศิต นับเป็นสุดยอดสิริมงคลแห่งความเมตตา เหนือโลก เหนือจักรวาล ลิขิตชะตาชีวิต บันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา บูชาแล้วมีแต่ความสุข ความเจริญ มีคุณวิเศษคุ้มครองป้องกันภัย ให้โชคลาภ ทรงอานุภาพตลอดกาล ปัจจัยร่วมบุญใหญ่สมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อพูล

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.084-8457555 ,082-7957555


เรื่องโดย : บก.ไก่ วีรพล

เรียบเรียงโดย : เต้ มงคลพระ

ราการที่เลือก  

ไม่มีวัตถุมงคล

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
รวม 0.00 ฿

ราการที่เลือก ชำระเงิน

วัตถุมงคลมาใหม่

No new products at this time

ราคาพระเครื่อง,พระเครื่องหลวงพ่อคูณ,พระเครื่องออนไลน์,พระเครื่องหลวงปู่ทวด,พระเครื่องภาคใต้,หลวงพ่อเงิน,พระเครื่องท่าพระจันทร์,พระเครื่องล้านนา,พระเครื่อง,ราคาพระ,ศูนย์พระเครื่อง,เช่า,บูชา,ประมูลพระเครื่อง,ศูนย์รวม,บูชาพระเครื่อง,พระดัง,ของสะสม,ของเก่า,ของโบราณ,บูชาพระเครื่อง,ท่านเจ้าคุณนรฯ,พิธีพุทธาภิเษก,พระเหรียญ,สมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จ,พิมพ์ใหญ่,หลวงพ่อเงิน,วัดบางคลาน,หลวงปู่หลิว,วัดไร่แตงทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดฉลอง,ภูเก็ต,เหรียญพระพุทธ,พระปางลีลา,เหรียญเก่า,เหรียญพระพุทธ,พระเครื่องออนไลน์,เลี่ยมพระ,พระเนื้อดิน,,เสือ,เศรษฐี,มหาเศรษฐี,เทพ,พระพิฆเนศ,ศิลปวัฒนธรรมของชาติ,พระภาคตะวันออก,ชี้ตำหนิพระ,บล๊อคนิยม,ครูบาศรีวิชัย,เช่าพระ,หนังสือพระ,ศาสนาพุทธ,เครื่องราง,ของขลัง,วัตถุมงคล,,พระเครื่องสมเด็จพระญาณสังวรฯ,วัดบวรนิเวศฯ,หลวงปู่โต๊ะ,วัดประดู่ฉิมพลี,ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต,วัดเทพศิรินทร์,พระสายวัดปากน้ำ,ภาษีเจริญทุกรุ่น,หลวงปู่ภู,กรุวัดเงิน,สมเด็จเผ่า,กรุท้ายตลาด,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพเนื้อโลหะ,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพไม่ใช่เนื้อโลหะ,พระคุณแม่บุญเรือน,วัดอาวุธ,พระสายวัดระฆังหลังยุคสมเด็จโต,ปิลันทน์,หลังค้อน,หลวงปู่,พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดอยุธยา,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค,พระหลวงปู่ดู่,วัดสะแก,อยุธยา,หลวงปู่ทิม,วัดพระขาว,อยุธยา,พระหลวงปู่ชื้น,วัดญาณเสน,อยุธยา,หลวงพ่อรวย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,(อยุธยา),พระเกจิเมืองสุพรรณ,หลวงพ่อมุ่ย,วัดดอนไร่,สุพรรรณบุรี,พระเกจิอาจารย์เมืองอ่างทอง-สิงห์บุรี,พระหลวงพ่อแพ,วัดพิกุลทอง,สิงห์บุรี,พระเครื่องเมืองสระบุรี,พระเกจิอาจารย์,เมืองลพบุรี,หลวงพ่อเพี้ยน,วัดเกริ่นกฐิน,ลพบุรี,พระเครื่องเมืองนครสวรรค์-ชัยนาท,อุทัยธานี,หลวงพ่อเดิม,วัดหนองโพธิ์,หลวงพ่อพรหม,วัดช่องแค,นครสวรรค์,หลวงปู่สี,วัดเขาถ้ำบุญนาค,นครสวรรค์,หลวงพ่อโอด,วัดจันเสน,นครสวรรค์,หลวงปู่ศุข,วัดปากคลองมะขามเฒ่า,ชัยนาท,หลวงพ่อกวย,วัดโฆสิตาราม,ชัยนาท,พระหลวงพ่อฤษีลิงดำ,วัดท่าซุง,อุทัยธานี,พระเกจิอาจารย์,จ.เพชรบุรี,พระเครื่อง,เมืองพิจิตร,พระเกจิอาจารย์จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย,พระเครื่องเมืองราชบุรี,พระเครื่องเมืองกาญจน์,พระเครื่องเมืองสมุทรสงคราม,พระเครื่องจ.สมุทรสาคร,พระเครื่องเมืองนนทบุรี,หลวงปู่เหรียญ,วัดบางระโหง,นนทบุรี,พระเครื่อง,จ.ปทุมธานี,พระเครื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์,พระหลวงพ่อยิด,วัดหนองจอกพระเกจิภาคกลาง,พระเครื่องวัดไร่ขิง,วัดพระปฐมเจดีย์,นครปฐม,หลวงพ่อเต๋,หลวงปู่แย้ม,วัดสามง่าม,นครปฐม,หลวงปู่แผ้ว,วัดรางหมัน,นครปฐม,หลวงพ่อเปิ่น,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อไสว,พระหลวงพ่อเงิน,หลวงพ่อแช่ม,วัดดอนยายหอม,นครปฐม,ชุดหลวงปู่บุญ,หลวงปู่เพิ่ม,หลวงปู่เจือ,วัดกลางบางแก้วหลวงพ่อน้อย,วัดธรรมศาลา,นครปฐม,หลวงพ่อน้อย,วัดศรีษะทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดตาก้อง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดนครปฐม,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองระยอง,หลวงปู่ทิม,วัดละหารไร่,พระหลวงพ่อสาคร,-,หลวงพ่อสิน,ระยองหลวงพ่อเอีย,วัดบ้านด่าน,ปราจีนบุรี,หลวงปู่เฮี้ยง,วัดป่าอรัญญิกาวาส,ชลบุรี,ปู่ม่น,วัดเนินตามาก,ชลบุรี,พระเกจิอาจารย์,จ.สมุทรปราการ,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองแปดริ้ว,พระเครื่องเมืองจันทบุรี,พระหลวงพ่อคง,วัดวังสรรพรส,พระหลวงปู่เริ่ม,วัดจุกเฌอ,ชลบุรี,พระเครื่องเมืองตราด,พระเครื่องเมืองชลบุรี,พระเครื่องปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก,พระเกจิอาจารย์ภาคใต้,หลวงพ่อทอง,วัดสำเภาเชย,ปัตตานี,หลวงพ่อเขียว,วัดห้วยเงาะ,ปัตตานี,หลวงพ่อแดง,วัดไร่,ปัตตานี,พระเครื่องเมืองภูเก็ต,หลวงพ่อแช่ม,พระเครื่องปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,พระเครื่องเมืองพัทลุง,เขาอ้อ,พระเครื่องเมืองสงขลา,พระเครื่องเมืองชุมพร,ระนอง,กระบี่,พระเครื่องเมืองสุราษฎร์,พระเกจิอาจารย์นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อคล้าย,วัดสวนขัน,หลวงพ่อสงฆ์,วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย,ชุมพร,พระเครื่องเมืองตรัง,พระอาจารย์ฝั้น,หลวงพ่อคูณ,วัดบ้านไร่,หลวงปู่คำพันธ์,วัดธาตุมหาชัย,นครพนม,หลวงปู่ดุลย์,วัดบูรพาราม,สุรินทร์,หลวงตามหาบัว,วัดป่าบ้านตาด,อุดรธานี,พระเกจิอาจารย์ภาคอีสาน,หลวงปู่เหรียญ,วัดอรัญบรรพต,หนองคาย,พระอาจารย์มั่น,ภูริทัตโต,หลวงพ่อพุธ,วัดป่าสาลวัน,โคราช,หลวงปู่ชอบ,จ.เลย,หลวงปู่ขาว,วัดถ้ำกลองเพล,อุดรธานี,พระเครื่องเมืองอุบลราชธานี,พระเครื่องเมืองโคราช,พระเครื่องเมืองสุรินทร์,พระเครื่องเมืองขอนแก่น,พระเครื่องเมืองอุดรธานี,พระเครื่องเมืองหนองคาย,พระเครื่องเมืองร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,พระเครื่องเมืองเลย,นครพนม,สกลนคร,พระพุทธรูปยอดนิยม,พระพุทธรูปสำคัญ,พระพุทธโสธร,พระพุทธชินราชทุกรุ่น,วัดดวงวัดใจ,เนื้อดิน,พระกรุ,พระเนื้อโลหะเหรียญกริ่งรูปหล่อ,พระบูชา,เครื่องรางของขลัง,ผ้ายันต์,พระเบญจภาคี,พระใหม่,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือหลวงพ่อเกษม,สุสานไตรลักษณ์,ครูบาศรีวิชัย,หลวงปู่สิม,วัดถ้ำผาปล่อง,เชียงใหม่,หลวงพ่อทบ,วัดชนแดน,เพชรบูรณ์,หลวงปู่แหวน,วัดดอยแม่ปั๋ง,พระเกจิอาจารย์,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ,พุทธศิลปะ,พระอาจารย์เฉลิมชัย,โฆษิตพิพัฒน์,หมวดพระตระกูลสมเด็จฯ,พระสายวัดบางขุนพรหม,พระสายวัดระฆัง,พระสายวัดเกศไชโย,พระเนื้อผง,พระกริ่ง,รูปหล่อ,พระกริ่ง,พระกริ่งนเรศวร,รูปหล่อพระเกจิอาจารย์,เหรียญหล่อ,ล็อกเก็ต,รูปถ่าย,พระปิดตา,พระพิฆเนศวร์,เทพฮินดู,เทพเจ้าจีน,พระมหากษัตริย์,บุคคลสำคัญ,หนังสือพระ,พระใหม่ทั่วไป,เขี้ยว,งา,เสือ,สิงห์,รูปสัตว์,ราหูทุกหลวงพ่อ,ตะกรุด,เบี้ยแก้,และปลัดขิก,ผ้ายันต์,เสื้อยันต์,ธงเครื่องรางทั่วไปหลวงพ่อทวด,พระบูชาเทวรูป,พระบูชา,รูปเหมือน,พระเกจิอาจารย์,พระกรุเนื้อดิน,พระกรุเนื้อชิน,พระสกุลลำพูน,พระกรุเมืองสุพรรณบุรี,พระกรุเมืองสุโขทัย,กำแพงเพชร,พระกรุเมืองอยุธยา,พระกรุเมืองลพบุรี,พระกรุภาคอีสาน,พระจตุคามรามเทพ