วัตถุมงคล

บทความ

ผู้สร้างวัตถุมงคล

 

หลวงพ่อภู วัดช้าง พลังจิตแก่กล้า

ขึ้นชื่อลือชาพิธีกรรม ดูในบาตร

                นามของ วัดช้าง.บ้านนา  จ.นครนายก  ย่อมเป็นที่คุ้นเคยเป็นอันดีในหมู่ผู้นิยมสะสมพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ 

                วัดช้างนอกจากจะเป็นแหล่งที่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในการรังสรรค์ พระกริ่งชัยวัฒน์ ในสมเด็จพระสังฆราช (แพ  ติสสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. อันเป็นที่ปรารถนาแสวงหาของนักเล่นพระกริ่งในปัจจุบันแล้ว อารามแห่งนี้ยังมากมีด้วยสมภารที่ทรงคุณธรรมและขมังเวทวิทยาคมอีกด้วย  อาทิ  หลวงพ่อคุ้ม  หลวงพ่อเนียม หลวงพ่อเสือ  ฯลฯ

            และหนึ่งองค์ที่นับว่ามีบทบาทสำคัญแก่วัด  และวงการพระเครื่องประเภทพระกริ่งก็คือ  พระครูภัทรกิจโกศล หรือ  หลวงพ่อภู  ภททญาโณอดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนา

                ท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ..  2455  ในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  ปีชวด สมัยรัชกาลที่  ณ  บ้านวังบัว  ต.พิกุลออก  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  เป็นบุตรของ  นายแดง และนางบุตร

                เมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุล  ใช้ชื่อสกุลว่า  แก้วกำเนิด”  มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน  คน ท่านเป็นคนโต

                เยาว์วัยได้เข้าศึกษาชั้นประชาบาลในการศึกษาระบบโรงเรียนที่เพิ่งมีใน อ.บ้านนา  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.. 2464 (สมัยรัชกาลที่ 6) หลังสอบไล่ได้ชั้น ป.2 ยังไม่ทันได้สอบชั้น ป.3 อันเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น  ท่านเกิดใฝ่ใจที่จะเรียน หนังสือขอม  ที่ไม่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาระบบโรงเรียน  ซึ่งในละแวกบ้านของท่านขณะนั้น  คงยังมีสอนอยู่แต่เฉพาะที่วัดช้างเพียงแห่งเดียว

                บิดาจึงพาไปฝากเป็นเด็กวัดช้าง เพื่อเรียนหนังสือขอมตามความประสงค์ของท่าน  โดยเป็นเด็กวัดอยู่ระยะหนึ่ง  ก็บรรพชาเป็นสามเณร  เพื่อศึกษาพระธรรม  โดยเคยสอบ  ครั้ง  แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล  ภายหลังได้ร่วมธุดงค์ไปกับกลุ่มพระภิกษุที่ออกรุกขมูล

                กลับจากธุดงค์  ก็ลาสิกขาออกไปทำนา  หลังเกณฑ์ทหารแล้วไม่ถูก  ประมาณ  1 ปี ก็ได้เข้าอุปสมบท  เมื่อวันอังคารที่  15  ..  2477  ณ  อุโบสถวัดช้าง  โดยมีหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน เป็นพระอุปัชฌาย์  หลวงพ่อสินธุ์ วัดกุฎีเตี้ย  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  หลวงพ่อสงกรานต์  วัดวิหารขาว  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ได้รับฉายาว่า  ภททญาโณ

จากนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดช้างเรื่อยมา  จนสามารถสอบได้นักธรรมตรี  โท  และเอก  ตามลำดับ

แทบตลอดชีวิตในสมณเพศของท่าน  มีกิจวัตรที่ท่านบำเพ็ญอยู่แทบทุกปี  ประการ คือ การออกธุดงค์รุกขมูล  และการอยู่ปริวาสกรรม

                สมัยยังหนุ่มท่านได้ติดตามครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมออกธุดงค์แทบทุกปี  โดยมักไปทางภาคเหนือ  ใช้เวลาครั้งละประมาณ  5-6 เดือน เช่นไปกับหลวงพ่อนก  วัดลังกะสี , หลวงพ่อเหลือ  วัดสาวชะโงก , หลวงพ่อพร้อม  วัดหนองหมู (วัดเกาะแก้วอรุณคาม  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี) และอาจารย์ทราย  เมืองร้อยเอ็ด  เป็นต้น

                ครั้นมีประสบการณ์มากขึ้น  สมาธิมั่นคง  พลังจิตแข็งแกร่งเต็มที่แล้ว  ท่านจึงเป็นผู้นำพระภิกษุ ลูกศิษย์ออกธุดงค์รุกขมูลไปยังที่ต่างๆ ด้วยตัวของท่านเอง

                ภายหลังเมื่อชราภาพลง  และภารกิจในหน้าที่พระสังฆาธิการรัดตัวมากขึ้น  ปัจจัยด้านเวลาไม่เอื้ออำนวยต่อการออกธุดงค์  จึงได้หันมาปฏิบัติด้านการอยู่ปริวาสกรรมแทน  เริ่มตั้งแต่ประมาณ พ..2502  เป็นต้นมา  กระทั่งถึงก่อนมรณภาพประมาณ 2-3 ปี

                สถานที่อยู่ปริวาสกรรมอยู่กลางทุ่งนา  ห่างจากวัดช้างราว  กิโลเมตรเศษ  มักเข้าปริวาสกรรมในเดือนธ.. ของทุกปีครั้งละประมาณ  วัน

                ในส่วนของภารกิจ  ตำแหน่งหน้าที่  และสมณศักดิ์  ประกอบด้วย พ..2478  เป็นครูสอนนักธรรม  พ..2491  เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง  พ..2498  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระครูภู

                ..2516  เป็นเจ้าอาวาสวัดทองจรรยา  และเจ้าคณะ  ต.บ้านนา  พ..2517  เป็นพระอุปัชฌาย์ , เป็นเจ้าอาวาสวัดช้าง  และเป็นเจ้าคณะตำบลพิกุลออก   พ..2523  เป็นพระครูชั้นตรี  มีราชทินนามว่า  พระครูภัทรกิจโกศล  ..2528  เลื่อนเป็นพระครูชั้นโท  พ..2533  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ อ.บ้านนา

                อนึ่ง ท่านยังเป็นแกนนำในการสร้างสาธารณะประโยชน์หลายอย่าง  อาทิ  สร้างโรงเรียนประชาวัดช้าง (บ้านสามัคคี) สร้างโบสถ์วัดวังบัว , สร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลบ้านนา  และโรงพยาบาลนครนายก ฯลฯ

หลวงพ่อภูเป็นพระเถระที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย  จิตใจเอื้อเฟื้อ  เปี่ยมด้วยเมตตา โอภาปราศรัยด้วยกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนต่อชนทุกชั้น  ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัย  มีศีลาจารวัตรอันงดงาม  มักน้อย  ชอบความวิเวกสงบเงียบ  ฝักใฝ่ในสมถะวิปัสสนากรรมฐาน

                จึงกล่าวขานกันว่า ท่านมีพลานุภาพทางกระแสจิตเป็นพิเศษ มีอำนาจทางจิตที่แข็งแกร่งและมั่นคง สืบเนื่องมาจากการที่ได้บำเพ็ญเพียรฝึกมาเป็นเวลายาวนานจากหลายๆอาจารย์

                ในด้านวิทยาคมขลังนั้น ในยุคของท่านจัดว่า เป็นระดับ  มือหนึ่ง  ของเมืองนครนายกเหมือนกัน 

ความเป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเกิด  วัดสะพาน  อารยสงฆ์แห่งนครนายก  และประสบการณ์อันหลากหลายจากวัตรปฏิบัติในเรื่องรุกขมูล  ย่อมเป็นเครื่องรับรองคุณวิเศษได้เป็นอย่างดี

                ไม่เพียงเท่านั้น  ท่านยังเป็นผู้มีความรอบรู้ทางสถิติโหราพยากรณ์ด้วย  พิธีกรรมในการทำนายที่ขึ้นชื่อลือชาของท่านคือ  การดูในบาตร”  ซึ่งมีความแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์

                ในด้านพระเครื่อง-เครื่องรางของขลัง ท่านสร้างขึ้นหลายแบบหลายรุ่น เช่น พระกริ่ง-ชัยวัฒน์,เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ปี2517 พิมพ์รูปหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน และพิมพ์พระประจำวัน  ฯลฯ มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ และเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่อง

                หลวงพ่อภูปฏิบัติศาสนกิจ  ประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียร  และเป็นเสมือนที่พึ่งที่พักใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์สังคมและชาวโลกอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ก่อนมรณภาพลงเมื่อวันอาทิตย์ที่  15  ..  2533  เวลา 01.10 สิริรวมอายุได้  78  ปี 11 เดือน  56  พรรษา

 

 


ราการที่เลือก  

ไม่มีวัตถุมงคล

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
รวม 0.00 ฿

ราการที่เลือก ชำระเงิน

วัตถุมงคลมาใหม่

No new products at this time

ราคาพระเครื่อง,พระเครื่องหลวงพ่อคูณ,พระเครื่องออนไลน์,พระเครื่องหลวงปู่ทวด,พระเครื่องภาคใต้,หลวงพ่อเงิน,พระเครื่องท่าพระจันทร์,พระเครื่องล้านนา,พระเครื่อง,ราคาพระ,ศูนย์พระเครื่อง,เช่า,บูชา,ประมูลพระเครื่อง,ศูนย์รวม,บูชาพระเครื่อง,พระดัง,ของสะสม,ของเก่า,ของโบราณ,บูชาพระเครื่อง,ท่านเจ้าคุณนรฯ,พิธีพุทธาภิเษก,พระเหรียญ,สมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จ,พิมพ์ใหญ่,หลวงพ่อเงิน,วัดบางคลาน,หลวงปู่หลิว,วัดไร่แตงทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดฉลอง,ภูเก็ต,เหรียญพระพุทธ,พระปางลีลา,เหรียญเก่า,เหรียญพระพุทธ,พระเครื่องออนไลน์,เลี่ยมพระ,พระเนื้อดิน,,เสือ,เศรษฐี,มหาเศรษฐี,เทพ,พระพิฆเนศ,ศิลปวัฒนธรรมของชาติ,พระภาคตะวันออก,ชี้ตำหนิพระ,บล๊อคนิยม,ครูบาศรีวิชัย,เช่าพระ,หนังสือพระ,ศาสนาพุทธ,เครื่องราง,ของขลัง,วัตถุมงคล,,พระเครื่องสมเด็จพระญาณสังวรฯ,วัดบวรนิเวศฯ,หลวงปู่โต๊ะ,วัดประดู่ฉิมพลี,ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต,วัดเทพศิรินทร์,พระสายวัดปากน้ำ,ภาษีเจริญทุกรุ่น,หลวงปู่ภู,กรุวัดเงิน,สมเด็จเผ่า,กรุท้ายตลาด,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพเนื้อโลหะ,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพไม่ใช่เนื้อโลหะ,พระคุณแม่บุญเรือน,วัดอาวุธ,พระสายวัดระฆังหลังยุคสมเด็จโต,ปิลันทน์,หลังค้อน,หลวงปู่,พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดอยุธยา,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค,พระหลวงปู่ดู่,วัดสะแก,อยุธยา,หลวงปู่ทิม,วัดพระขาว,อยุธยา,พระหลวงปู่ชื้น,วัดญาณเสน,อยุธยา,หลวงพ่อรวย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,(อยุธยา),พระเกจิเมืองสุพรรณ,หลวงพ่อมุ่ย,วัดดอนไร่,สุพรรรณบุรี,พระเกจิอาจารย์เมืองอ่างทอง-สิงห์บุรี,พระหลวงพ่อแพ,วัดพิกุลทอง,สิงห์บุรี,พระเครื่องเมืองสระบุรี,พระเกจิอาจารย์,เมืองลพบุรี,หลวงพ่อเพี้ยน,วัดเกริ่นกฐิน,ลพบุรี,พระเครื่องเมืองนครสวรรค์-ชัยนาท,อุทัยธานี,หลวงพ่อเดิม,วัดหนองโพธิ์,หลวงพ่อพรหม,วัดช่องแค,นครสวรรค์,หลวงปู่สี,วัดเขาถ้ำบุญนาค,นครสวรรค์,หลวงพ่อโอด,วัดจันเสน,นครสวรรค์,หลวงปู่ศุข,วัดปากคลองมะขามเฒ่า,ชัยนาท,หลวงพ่อกวย,วัดโฆสิตาราม,ชัยนาท,พระหลวงพ่อฤษีลิงดำ,วัดท่าซุง,อุทัยธานี,พระเกจิอาจารย์,จ.เพชรบุรี,พระเครื่อง,เมืองพิจิตร,พระเกจิอาจารย์จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย,พระเครื่องเมืองราชบุรี,พระเครื่องเมืองกาญจน์,พระเครื่องเมืองสมุทรสงคราม,พระเครื่องจ.สมุทรสาคร,พระเครื่องเมืองนนทบุรี,หลวงปู่เหรียญ,วัดบางระโหง,นนทบุรี,พระเครื่อง,จ.ปทุมธานี,พระเครื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์,พระหลวงพ่อยิด,วัดหนองจอกพระเกจิภาคกลาง,พระเครื่องวัดไร่ขิง,วัดพระปฐมเจดีย์,นครปฐม,หลวงพ่อเต๋,หลวงปู่แย้ม,วัดสามง่าม,นครปฐม,หลวงปู่แผ้ว,วัดรางหมัน,นครปฐม,หลวงพ่อเปิ่น,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อไสว,พระหลวงพ่อเงิน,หลวงพ่อแช่ม,วัดดอนยายหอม,นครปฐม,ชุดหลวงปู่บุญ,หลวงปู่เพิ่ม,หลวงปู่เจือ,วัดกลางบางแก้วหลวงพ่อน้อย,วัดธรรมศาลา,นครปฐม,หลวงพ่อน้อย,วัดศรีษะทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดตาก้อง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดนครปฐม,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองระยอง,หลวงปู่ทิม,วัดละหารไร่,พระหลวงพ่อสาคร,-,หลวงพ่อสิน,ระยองหลวงพ่อเอีย,วัดบ้านด่าน,ปราจีนบุรี,หลวงปู่เฮี้ยง,วัดป่าอรัญญิกาวาส,ชลบุรี,ปู่ม่น,วัดเนินตามาก,ชลบุรี,พระเกจิอาจารย์,จ.สมุทรปราการ,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองแปดริ้ว,พระเครื่องเมืองจันทบุรี,พระหลวงพ่อคง,วัดวังสรรพรส,พระหลวงปู่เริ่ม,วัดจุกเฌอ,ชลบุรี,พระเครื่องเมืองตราด,พระเครื่องเมืองชลบุรี,พระเครื่องปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก,พระเกจิอาจารย์ภาคใต้,หลวงพ่อทอง,วัดสำเภาเชย,ปัตตานี,หลวงพ่อเขียว,วัดห้วยเงาะ,ปัตตานี,หลวงพ่อแดง,วัดไร่,ปัตตานี,พระเครื่องเมืองภูเก็ต,หลวงพ่อแช่ม,พระเครื่องปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,พระเครื่องเมืองพัทลุง,เขาอ้อ,พระเครื่องเมืองสงขลา,พระเครื่องเมืองชุมพร,ระนอง,กระบี่,พระเครื่องเมืองสุราษฎร์,พระเกจิอาจารย์นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อคล้าย,วัดสวนขัน,หลวงพ่อสงฆ์,วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย,ชุมพร,พระเครื่องเมืองตรัง,พระอาจารย์ฝั้น,หลวงพ่อคูณ,วัดบ้านไร่,หลวงปู่คำพันธ์,วัดธาตุมหาชัย,นครพนม,หลวงปู่ดุลย์,วัดบูรพาราม,สุรินทร์,หลวงตามหาบัว,วัดป่าบ้านตาด,อุดรธานี,พระเกจิอาจารย์ภาคอีสาน,หลวงปู่เหรียญ,วัดอรัญบรรพต,หนองคาย,พระอาจารย์มั่น,ภูริทัตโต,หลวงพ่อพุธ,วัดป่าสาลวัน,โคราช,หลวงปู่ชอบ,จ.เลย,หลวงปู่ขาว,วัดถ้ำกลองเพล,อุดรธานี,พระเครื่องเมืองอุบลราชธานี,พระเครื่องเมืองโคราช,พระเครื่องเมืองสุรินทร์,พระเครื่องเมืองขอนแก่น,พระเครื่องเมืองอุดรธานี,พระเครื่องเมืองหนองคาย,พระเครื่องเมืองร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,พระเครื่องเมืองเลย,นครพนม,สกลนคร,พระพุทธรูปยอดนิยม,พระพุทธรูปสำคัญ,พระพุทธโสธร,พระพุทธชินราชทุกรุ่น,วัดดวงวัดใจ,เนื้อดิน,พระกรุ,พระเนื้อโลหะเหรียญกริ่งรูปหล่อ,พระบูชา,เครื่องรางของขลัง,ผ้ายันต์,พระเบญจภาคี,พระใหม่,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือหลวงพ่อเกษม,สุสานไตรลักษณ์,ครูบาศรีวิชัย,หลวงปู่สิม,วัดถ้ำผาปล่อง,เชียงใหม่,หลวงพ่อทบ,วัดชนแดน,เพชรบูรณ์,หลวงปู่แหวน,วัดดอยแม่ปั๋ง,พระเกจิอาจารย์,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ,พุทธศิลปะ,พระอาจารย์เฉลิมชัย,โฆษิตพิพัฒน์,หมวดพระตระกูลสมเด็จฯ,พระสายวัดบางขุนพรหม,พระสายวัดระฆัง,พระสายวัดเกศไชโย,พระเนื้อผง,พระกริ่ง,รูปหล่อ,พระกริ่ง,พระกริ่งนเรศวร,รูปหล่อพระเกจิอาจารย์,เหรียญหล่อ,ล็อกเก็ต,รูปถ่าย,พระปิดตา,พระพิฆเนศวร์,เทพฮินดู,เทพเจ้าจีน,พระมหากษัตริย์,บุคคลสำคัญ,หนังสือพระ,พระใหม่ทั่วไป,เขี้ยว,งา,เสือ,สิงห์,รูปสัตว์,ราหูทุกหลวงพ่อ,ตะกรุด,เบี้ยแก้,และปลัดขิก,ผ้ายันต์,เสื้อยันต์,ธงเครื่องรางทั่วไปหลวงพ่อทวด,พระบูชาเทวรูป,พระบูชา,รูปเหมือน,พระเกจิอาจารย์,พระกรุเนื้อดิน,พระกรุเนื้อชิน,พระสกุลลำพูน,พระกรุเมืองสุพรรณบุรี,พระกรุเมืองสุโขทัย,กำแพงเพชร,พระกรุเมืองอยุธยา,พระกรุเมืองลพบุรี,พระกรุภาคอีสาน,พระจตุคามรามเทพ