วัตถุมงคล

บทความ

ผู้สร้างวัตถุมงคล

 

หลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี

เคร่งธรรม-น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

               

หนึ่งในจำนวนพระอาจารย์ชื่อดัง-ปฏิบัติดีของจ.นนทบุรียุคนี้ ต้องปรากฏนามของ หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน แห่งวัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด  ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรม  หนึ่งในเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องใหญ่อยู่เสมอ

                ท่านมีนามเดิมว่า สิริ แก้วกาญจน์ เกิดที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. 2484 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง บิดาชื่อนายเด๊ะ มีเชื้อสายไทย-รามัญ มาจากคลอง 5 จ.ปทุมธานี มารดาชื่อ นางผาด มีเชื้อสายจีนรามัญ มาจาก ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  มีพี่น้องต่างบิดามารดาด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน 

                เมื่อบิดามารดาสมรสกันแล้วได้มาตั้งรกรากครอบครัวอยู่ที่ใกล้วัดตาล มารดามีอาชีพทำนา และถึงแก่กรรมก่อนเมื่ออายุ 50 ปีกว่าด้วยโรคปัจจุบัน ส่วนบิดาเป็นช่างไม้ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 88 ปีด้วยโรคชรา

                เมื่อแรกคลอดออกมานั้น ท่านมีสิ่งแปลกประหลาดหลายประการคือ  มีฟันหนึ่งซี่ติดมาด้วย และมีขนสีขาว เมื่ออายุได้ 7 วัน ท่านเคลื่อนออกจากเบาะประมาณ 10 ศอกโดยที่ไม่มีใครอุ้มเคลื่อนย้ายเลย

                ในวัยเด็กมีลักษณะขี้อายและเก็บตัว จะไม่ชอบเล่นและพูดจากับเด็กผู้หญิง แต่กลับสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องและเรื่องคาถาอาคมเป็นพิเศษ

                ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงชั้นประถมปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดตาล จากนั้นอายุ 14 ปีได้บวชเณรที่วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีพระอริยธัชเถร(ไพ่) เป็นพระอุปัชฌาย์  พอครบ 7 วันก็สึก

                หลังจากนั้นเพียง 3 วัน ก็ได้บวชเณรอีกครั้งที่วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีพระไตรสรณธัช (มหาแสน) เป็นพระอุปัชฌาย์  บวชอยู่ระยะหนึ่งก็มาจำพรรษาที่วัดบางตะไนย์  1 พรรษา แล้วไปอยู่วัดตาลระยะหนึ่ง จากนั้นได้รับการนิมนต์ไปจำพรรษาที่วัดสวนมะม่วง 1 พรรษา  ก่อนจะกลับมาอยู่วัดตาล

                ช่วงที่เป็นเณรท่านชอบฟังเทศน์ ฟังธรรม รักความสงบ และได้เล่าเรียนด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากเจ้าคุณไพ่ วัดสวนมะม่วง จนเกิดความเชี่ยวชาญ ถึงขนาดนั่งสมาธิติดต่อกัน 24 ชั่วโมงหลายครั้งด้วยกัน และที่วัดตาลก็เคยนั่งติดต่อกัน  5 วัน 5 คืน โดยมิได้ฉันภัตตาหารเลย

                แม้จะเป็นเณร แต่ก็มีชาวบ้านและประชาชนจากถิ่นอื่นมาสมัครเป็นลูกศิษย์มากมาย ด้วยน้ำมนต์ของท่านเป็นที่เล่าลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ขนาดที่ว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังเคยมาอาบน้ำมนต์กับท่านที่วัดด้วย

                พออายุครบ 20 ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดตาล พระอริยธัช (ไพ่) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเปลือย วัดตาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดกัณฆา วัดมหาธาตุ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายานามว่า สิริวฒฺโน

                ในวันนั้นมีลูกศิษย์และชาวบ้านแห่มาร่วมงานนับพันๆคน และมีผู้ที่เลื่อมใสใช้ผ้าขาวสะอาดปูลาดทางเดินตั้งแต่หน้าโบสถ์จนถึงศาลากรรมฐานเพื่อให้ท่านเดิน ซึ่งปัจจุบันยังมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานอยู่

                หลวงพ่อสิริท่านมีลักษณะพิเศษคือ มีมือยาว เท้ายาว และหูยาว ซึ่งเป็นลักษณะของผู้มีบุญ มีอุปนิสัยสงบ เยือกเย็นและมีจริยวัตรอันงดงาม

                แม้ว่าจะพูดน้อยมาก คำพูดแต่ละคำแต่ละประโยคมีความหมายลึกซึ้ง ยังผลให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอย่างมาก

                ท่านเคร่งในการปฏิบัติอย่างมาก โดยฉันอาหารเพียงมื้อเดียวเรื่อยมาตั้งแต่เป็นเณรเพื่อไม่ให้เป็นภาระยุ่งยากและกังวลใจ

                ใครมีทุกข์ร้อนมาหา ท่านก็สงเคราะห์อย่างทั่วถึง อาทิ ปลุกเสกน้ำมนต์บ้าง ทำเครื่องรางของขลังแจกจ่ายบ้าง จนมีผู้มากราบสักการะเพิ่มขึ้น ทำให้เวลาในการปฏิบัติกรรมฐานน้อยลง

                จนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านคิดจะหยุดโปรดญาติโยมและเลิกปลุกเสกน้ำมนต์ และหันกลับไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียว เพราะไม่ได้ปรารถนาความสุขทางโลกแต่อย่างใด

                แต่เนื่องจากท่านได้ยึดหลักปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว ช่วยเหลือคนทุกชั้นวรรณะเพื่อประโยชน์สุขโดยส่วนรวม จึงต้องปฏิบัติภารกิจทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

                หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็นบรมครูต้นตระกูลของท่าน บทสวดมนต์ส่วนใหญ่ได้มาจากตำราเก่าของหลวงปู่ศุข และบางส่วนได้มาจากโยมบิดา และเจ้าคุณไพ่ พระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้ ท่านมิได้นับถือหลวงปู่ศุขเพียงองค์เดียว แต่เคารพนับถือหลวงปู่ หลวงพ่อทุกองค์ที่ปฏิบัติองค์เคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดี

                ชาวบ้านจากทุกสารทิศที่มาหาท่าน ส่วนใหญ่จะมาเพื่ออาบน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยท่านจะใช้เวลาในการสวดคาถาเพื่อทำน้ำมนต์แต่ละครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง บทที่ใช้สวดประกอบด้วย 4 บทใหญ่คือ

                 คาถาคงกระพัน ป้องกันภัยอันตราย คาถามหาอำนาจ ป้องกันศัตรู คาถาเมตตาและคาถาโชคลาภ โดยผู้ที่ได้อาบน้ำมนต์แล้วจะรู้สึกเย็นชื่นใจ และอยากกลับมาอาบน้ำมนต์อีก   

                หลวงพ่อสิริท่านมักให้แนวทางอันประเสริฐไว้ 3 แนวทางคือ ทาน ศีล และภาวนา โดยสอนว่าบุคคลที่บริจาคทานไป เกิดในภพใดชาติใดก็จะมีความบริบูรณ์

                บุคคลที่ถือศีล 5 หรือถือศีล 8 เป็นนิจศีล ไปเกิดในภพใดชาติใด ก็ได้เกิดเป็นคนสวยคนงาม

                บุคคลที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปเกิดในภพใดชาติใด ย่อมไม่ตกต่ำตามแนวคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

                ผู้มีความเลื่อมใสในการนั่งสมถะวิปัสสนา ท่านสอนว่า ถ้าหากมีความโกรธให้แผ่เมตตา ถ้ายังมีความโลภยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติให้พิจารณาว่าสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ไม่แน่นอน ถ้าปฏิบัติไปแล้วจิตใจยังไม่สงบก็ให้นึกถึงอสุภกรรมฐาน

                บางคนก็ตายไปตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว เมื่อตายแล้วร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นธรรมดา ไม่มีความจีรังยั่งยืน และเมื่อจิตใจสงบยิ่งขึ้นก็ให้เพียงภาวนา พุทโธต่อไป

                หากใครได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเช่นนี้แล้ว นับได้ว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่

                ในด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์จะขออนุญาตสร้างแล้วให้ท่านปลุกเสกให้  โดยกล่าวขานกันว่า หลายชนิดมีประสบการณ์ดีทางเมตตา แคล้วคลาด  แค่เพียงรูปถ่ายของท่านก็เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้ว


ราการที่เลือก  

ไม่มีวัตถุมงคล

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
รวม 0.00 ฿

ราการที่เลือก ชำระเงิน

วัตถุมงคลมาใหม่

No new products at this time

ราคาพระเครื่อง,พระเครื่องหลวงพ่อคูณ,พระเครื่องออนไลน์,พระเครื่องหลวงปู่ทวด,พระเครื่องภาคใต้,หลวงพ่อเงิน,พระเครื่องท่าพระจันทร์,พระเครื่องล้านนา,พระเครื่อง,ราคาพระ,ศูนย์พระเครื่อง,เช่า,บูชา,ประมูลพระเครื่อง,ศูนย์รวม,บูชาพระเครื่อง,พระดัง,ของสะสม,ของเก่า,ของโบราณ,บูชาพระเครื่อง,ท่านเจ้าคุณนรฯ,พิธีพุทธาภิเษก,พระเหรียญ,สมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จ,พิมพ์ใหญ่,หลวงพ่อเงิน,วัดบางคลาน,หลวงปู่หลิว,วัดไร่แตงทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดฉลอง,ภูเก็ต,เหรียญพระพุทธ,พระปางลีลา,เหรียญเก่า,เหรียญพระพุทธ,พระเครื่องออนไลน์,เลี่ยมพระ,พระเนื้อดิน,,เสือ,เศรษฐี,มหาเศรษฐี,เทพ,พระพิฆเนศ,ศิลปวัฒนธรรมของชาติ,พระภาคตะวันออก,ชี้ตำหนิพระ,บล๊อคนิยม,ครูบาศรีวิชัย,เช่าพระ,หนังสือพระ,ศาสนาพุทธ,เครื่องราง,ของขลัง,วัตถุมงคล,,พระเครื่องสมเด็จพระญาณสังวรฯ,วัดบวรนิเวศฯ,หลวงปู่โต๊ะ,วัดประดู่ฉิมพลี,ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต,วัดเทพศิรินทร์,พระสายวัดปากน้ำ,ภาษีเจริญทุกรุ่น,หลวงปู่ภู,กรุวัดเงิน,สมเด็จเผ่า,กรุท้ายตลาด,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพเนื้อโลหะ,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพไม่ใช่เนื้อโลหะ,พระคุณแม่บุญเรือน,วัดอาวุธ,พระสายวัดระฆังหลังยุคสมเด็จโต,ปิลันทน์,หลังค้อน,หลวงปู่,พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดอยุธยา,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค,พระหลวงปู่ดู่,วัดสะแก,อยุธยา,หลวงปู่ทิม,วัดพระขาว,อยุธยา,พระหลวงปู่ชื้น,วัดญาณเสน,อยุธยา,หลวงพ่อรวย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,(อยุธยา),พระเกจิเมืองสุพรรณ,หลวงพ่อมุ่ย,วัดดอนไร่,สุพรรรณบุรี,พระเกจิอาจารย์เมืองอ่างทอง-สิงห์บุรี,พระหลวงพ่อแพ,วัดพิกุลทอง,สิงห์บุรี,พระเครื่องเมืองสระบุรี,พระเกจิอาจารย์,เมืองลพบุรี,หลวงพ่อเพี้ยน,วัดเกริ่นกฐิน,ลพบุรี,พระเครื่องเมืองนครสวรรค์-ชัยนาท,อุทัยธานี,หลวงพ่อเดิม,วัดหนองโพธิ์,หลวงพ่อพรหม,วัดช่องแค,นครสวรรค์,หลวงปู่สี,วัดเขาถ้ำบุญนาค,นครสวรรค์,หลวงพ่อโอด,วัดจันเสน,นครสวรรค์,หลวงปู่ศุข,วัดปากคลองมะขามเฒ่า,ชัยนาท,หลวงพ่อกวย,วัดโฆสิตาราม,ชัยนาท,พระหลวงพ่อฤษีลิงดำ,วัดท่าซุง,อุทัยธานี,พระเกจิอาจารย์,จ.เพชรบุรี,พระเครื่อง,เมืองพิจิตร,พระเกจิอาจารย์จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย,พระเครื่องเมืองราชบุรี,พระเครื่องเมืองกาญจน์,พระเครื่องเมืองสมุทรสงคราม,พระเครื่องจ.สมุทรสาคร,พระเครื่องเมืองนนทบุรี,หลวงปู่เหรียญ,วัดบางระโหง,นนทบุรี,พระเครื่อง,จ.ปทุมธานี,พระเครื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์,พระหลวงพ่อยิด,วัดหนองจอกพระเกจิภาคกลาง,พระเครื่องวัดไร่ขิง,วัดพระปฐมเจดีย์,นครปฐม,หลวงพ่อเต๋,หลวงปู่แย้ม,วัดสามง่าม,นครปฐม,หลวงปู่แผ้ว,วัดรางหมัน,นครปฐม,หลวงพ่อเปิ่น,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อไสว,พระหลวงพ่อเงิน,หลวงพ่อแช่ม,วัดดอนยายหอม,นครปฐม,ชุดหลวงปู่บุญ,หลวงปู่เพิ่ม,หลวงปู่เจือ,วัดกลางบางแก้วหลวงพ่อน้อย,วัดธรรมศาลา,นครปฐม,หลวงพ่อน้อย,วัดศรีษะทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดตาก้อง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดนครปฐม,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองระยอง,หลวงปู่ทิม,วัดละหารไร่,พระหลวงพ่อสาคร,-,หลวงพ่อสิน,ระยองหลวงพ่อเอีย,วัดบ้านด่าน,ปราจีนบุรี,หลวงปู่เฮี้ยง,วัดป่าอรัญญิกาวาส,ชลบุรี,ปู่ม่น,วัดเนินตามาก,ชลบุรี,พระเกจิอาจารย์,จ.สมุทรปราการ,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองแปดริ้ว,พระเครื่องเมืองจันทบุรี,พระหลวงพ่อคง,วัดวังสรรพรส,พระหลวงปู่เริ่ม,วัดจุกเฌอ,ชลบุรี,พระเครื่องเมืองตราด,พระเครื่องเมืองชลบุรี,พระเครื่องปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก,พระเกจิอาจารย์ภาคใต้,หลวงพ่อทอง,วัดสำเภาเชย,ปัตตานี,หลวงพ่อเขียว,วัดห้วยเงาะ,ปัตตานี,หลวงพ่อแดง,วัดไร่,ปัตตานี,พระเครื่องเมืองภูเก็ต,หลวงพ่อแช่ม,พระเครื่องปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,พระเครื่องเมืองพัทลุง,เขาอ้อ,พระเครื่องเมืองสงขลา,พระเครื่องเมืองชุมพร,ระนอง,กระบี่,พระเครื่องเมืองสุราษฎร์,พระเกจิอาจารย์นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อคล้าย,วัดสวนขัน,หลวงพ่อสงฆ์,วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย,ชุมพร,พระเครื่องเมืองตรัง,พระอาจารย์ฝั้น,หลวงพ่อคูณ,วัดบ้านไร่,หลวงปู่คำพันธ์,วัดธาตุมหาชัย,นครพนม,หลวงปู่ดุลย์,วัดบูรพาราม,สุรินทร์,หลวงตามหาบัว,วัดป่าบ้านตาด,อุดรธานี,พระเกจิอาจารย์ภาคอีสาน,หลวงปู่เหรียญ,วัดอรัญบรรพต,หนองคาย,พระอาจารย์มั่น,ภูริทัตโต,หลวงพ่อพุธ,วัดป่าสาลวัน,โคราช,หลวงปู่ชอบ,จ.เลย,หลวงปู่ขาว,วัดถ้ำกลองเพล,อุดรธานี,พระเครื่องเมืองอุบลราชธานี,พระเครื่องเมืองโคราช,พระเครื่องเมืองสุรินทร์,พระเครื่องเมืองขอนแก่น,พระเครื่องเมืองอุดรธานี,พระเครื่องเมืองหนองคาย,พระเครื่องเมืองร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,พระเครื่องเมืองเลย,นครพนม,สกลนคร,พระพุทธรูปยอดนิยม,พระพุทธรูปสำคัญ,พระพุทธโสธร,พระพุทธชินราชทุกรุ่น,วัดดวงวัดใจ,เนื้อดิน,พระกรุ,พระเนื้อโลหะเหรียญกริ่งรูปหล่อ,พระบูชา,เครื่องรางของขลัง,ผ้ายันต์,พระเบญจภาคี,พระใหม่,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือหลวงพ่อเกษม,สุสานไตรลักษณ์,ครูบาศรีวิชัย,หลวงปู่สิม,วัดถ้ำผาปล่อง,เชียงใหม่,หลวงพ่อทบ,วัดชนแดน,เพชรบูรณ์,หลวงปู่แหวน,วัดดอยแม่ปั๋ง,พระเกจิอาจารย์,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ,พุทธศิลปะ,พระอาจารย์เฉลิมชัย,โฆษิตพิพัฒน์,หมวดพระตระกูลสมเด็จฯ,พระสายวัดบางขุนพรหม,พระสายวัดระฆัง,พระสายวัดเกศไชโย,พระเนื้อผง,พระกริ่ง,รูปหล่อ,พระกริ่ง,พระกริ่งนเรศวร,รูปหล่อพระเกจิอาจารย์,เหรียญหล่อ,ล็อกเก็ต,รูปถ่าย,พระปิดตา,พระพิฆเนศวร์,เทพฮินดู,เทพเจ้าจีน,พระมหากษัตริย์,บุคคลสำคัญ,หนังสือพระ,พระใหม่ทั่วไป,เขี้ยว,งา,เสือ,สิงห์,รูปสัตว์,ราหูทุกหลวงพ่อ,ตะกรุด,เบี้ยแก้,และปลัดขิก,ผ้ายันต์,เสื้อยันต์,ธงเครื่องรางทั่วไปหลวงพ่อทวด,พระบูชาเทวรูป,พระบูชา,รูปเหมือน,พระเกจิอาจารย์,พระกรุเนื้อดิน,พระกรุเนื้อชิน,พระสกุลลำพูน,พระกรุเมืองสุพรรณบุรี,พระกรุเมืองสุโขทัย,กำแพงเพชร,พระกรุเมืองอยุธยา,พระกรุเมืองลพบุรี,พระกรุภาคอีสาน,พระจตุคามรามเทพ