วัตถุมงคล

บทความ

ผู้สร้างวัตถุมงคล

 

พระแม่โพสพ คือใคร...

ทำไมต้องบูชา...

 

ปัจจุบัน พระแม่โพสพ นับเป็นวัตถุมงคลเก่า ที่กำลังได้รับความนิยมศรัทธา มีการบรรจุในรายการ การประกวดพระเสมอ โดยเฉพาะขนาดหน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว

ส่วนใหญ่เป็นพระบูชา พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์

พระแม่โพสพเป็นประติมากรรมลอยตัว ปั้น หล่อ หรือแกะสลักขึ้นเป็นรูปร่าง ลอยตัว มองได้รอบด้าน ไม่มีพื้นหลัง

รูปหล่อพระแม่โพสพ ที่เห็นบ่อยเป็นฝีมือช่างรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 6 ถือเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุด

ความเก่าของชาด รัก ทอง ที่ปิดองค์พระ มีความเก่าถึงอายุ

และอีกประการหนึ่งคือ ดินผสมทรายละเอียด ที่เป็นโครงสร้างของหุ่นองค์พระ มีสีแดง สีดำ ประเด็นนี้มีอายุบ่งบอกเช่นกัน

สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการดู เนื้อโลหะที่ใช้ในการหล่อส่วนมาก เป็นทองเหลือง

พระแม่โพสพ เป็นฝีมือของช่างในยุค อยุธยา สุโขทัย เชียงแสน จวบวันนี้ยังไม่เคยเห็น ถ้ามีก็คงน้อยมาก

กล่าวสำหรับชื่อเต็มของพระแม่โพสพ ชื่อ พระแม่ศรีโพสพนพเกล้าเดิมทีนั้นเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ มีนามว่า "โพสวเทวี" มีร่างกายสวยงามมีกลิ่นหอมตลบอบอวล ผิวพรรณดุจทองคำ นางเป็นสนมเอกของพระอินทร์ ซึ่งมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลสรวงสวรรค์ พอถึงวันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ นางจะเก็บดอกไม้ใส่พานไปถวาย เพื่อให้พระอินทร์ใช้บูชาพระรัตนตรัย

วันพระวันหนึ่ง เมื่อนางเก็บดอกไม้ไปถวายแล้ว พระอินทร์ทรงสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของนางที่เคยผุดผ่องไม่เหมือนเดิม จึงทรงถาม และนางตอบว่า "มันเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง"

แต่พระอินทร์บอกว่า "นั่นเป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วน คือ บุญของเจ้าใกล้หมด ฉะนั้นจงไปสร้างบุญใหม่ ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเถิด" นางรับปากและทูลลา จากนั้นไปที่สรวงสวรรค์เก็บบุปผชาติใส่พานลงไปที่ป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของฤๅษี กำลังเข้าฌานสมาบัติ เรียกขานกันว่า "ฤๅษีตาไฟ" เพราะปีหนึ่งจะลืมตาเพียงหนเดียว

นางเห็นฤๅษีเข้าฌานก็เวียนทักษิณาวัตร 3 รอบ เพื่อคารวะ ฤๅษีตบะแทบแตกจากการได้กลิ่นหอมของดอกไม้ แต่ยังไม่ลืมตา

จากนั้นนางก็เหาะไปหน้าพระฤๅษี แล้วก้มลงกราบ ฤๅษีได้กลิ่นดอกไม้และกลิ่นกายของนาง ทนไม่ได้จึงลืมตาขึ้น ชั่วพริบตา นางก็มอดไหม้เป็นเถ้าถ่าน

ฤๅษีเห็นว่านางเทพธิดามาหาแบบแปลกประหลาด เห็นได้แว่บเดียวก็มอดไหม้ ไม่รู้มาด้วยเหตุใด จึงใช้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ชี้ไปที่กองเถ้าถ่านเพื่อให้นางฟื้นขึ้นมาจะได้ไต่ถาม ฉับพลันเกิดเป็น "ต้นข้าว" ขึ้นมาที่หน้าฤๅษี ซึ่งมีเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ด ขนาดกว้างยาวถึง 8 นิ้วคูณ 16 นิ้ว สีเหลืองอร่ามสวยงาม

ทีแรกฤๅษีคิดว่าฤทธิ์เดชของตนเองไม่แก่กล้า แต่ความจริงนางไม่ได้ตาย นางหยั่งจิตของฤๅษี จากนั้นจึงคืนร่างเป็นเทพธิดา แล้วเล่าเรื่องความต้องการของนางให้ฟังว่า ที่มาเพราะอยากให้ฤๅษีช่วยเหลือให้ได้สร้างบุญกุศลตามที่พระอินทร์แนะนำเพื่อประโยชน์ของชาวโลก ฤๅษีเห็นด้วยที่นางจะเป็นข้าว แต่เมล็ดใหญ่เกินไปไม่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้ เลยให้กลับร่างเป็นต้นข้าวแล้วใช้ไม้เท้าเสกไปที่เมล็ดข้าว ทำให้แตกกระจาย จึงเป็นที่มาของข้าวอย่างทุกวันนี้

"การบูชาคุณของพระแม่โพสพ มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ตามพุทธประวัติ แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังบูชาคุณพระแม่โพสพทุกปี นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

สมัยก่อนชาวนาทำนาปี ช่วงเดือน 4-6 เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จ จะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นตรง พอมาช่วงเดือน 10-11 ที่ชาวนาทำนาเสร็จ ข้าวเริ่มตั้งท้อง จะมีประเพณีทำบุญให้พระแม่โพสพ จะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นไม่ตรง แต่จะอ้อมข้าว เรียกว่า ตะวันอ้อมข้าว"

การบูชาคุณพระแม่โพสพ จะใช้ผลไม้ เช่น สับปะรด กล้วย ส้ม มะพร้าวอ่อน จะสังเกตว่าไม่มีขนม หรือหมูเห็ดเป็ดไก่ นั่นเป็นเพราะช่วง 15 ค่ำเดือน 11 เป็นช่วงข้าวตั้งท้อง พอออกพรรษาจะมีประเพณีใส่บาตร จะใช้ผลไม้ใส่บาตร เช่น ส้ม กล้วย ไม่ใส่ข้าว แล้วจะเอาชะลอมเล็กๆ ใส่ผลไม้ เอาไม้เล็กๆ ด้ายแดง-ขาวไปที่นา เอาเชือกขาวผูกที่ต้นข้าว เอาธงปัก และเอาชะลอมผลไม้ไปผูกที่ปลายไม้ ทำการบูชาบอกกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล

"การที่ไม่ใช้อาหารคาว-หวาน เป็นข้าวหรือขนมมาบูชา เพราะพระแม่โพสพย่อมไม่กินตัวเอง แต่จะอุทิศตัวเองเพื่อให้คนอื่นกิน"

พิธีรับขวัญท้องข้าวที่ทุ่งนา หรือรับขวัญข้าวตั้งท้อง จะใช้ผู้หญิงไปรับขวัญข้าวเท่านั้น ในวันทำพิธี สุภาพสตรีคนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องแต่งตัวด้วยผ้าถุง ใส่เสื้อสีขาว พาดสไบ ใบหน้าอิ่มเอิบ ยิ้มแย้ม

และแม่โพสพกำลังตั้งท้องจะต้องเอาเครื่องไปถวายท่าน มีพวกของเปรี้ยวเป็นสำคัญ ทั้ง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะพร้าวอ่อน กล้วย มะม่วง ถั่วงา อ้อย โดยแฝงความเชื่อ เช่น ใช้มะพร้าว เพราะน้ำมะพร้าวจะทำให้ได้ลูกสวย ผิวพรรณดี กล้วย จะเห็นว่าในงาน "มิ่งขวัญ" ต้องมีกล้วยทั้งนั้น เพราะคนเราเกิดมาก็ได้กล้วยเป็นอาหารในมื้อแรกๆ อาจกล่าวได้ว่ากล้วยเป็นต้นรากของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้

ด้านเครื่องแต่งกายจะมี กระจก หวี แปรงหอม น้ำมันหอม กรรไกรตัดผม ของอย่างอื่นมี ไฟแช็ก เทียน ธูป ธงคาถาพัน นัยว่าเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายพืชผล ผ้าถุง ผ้าสไบ น้ำ ชะลอม และเฉลว ซึ่งสานจากไม้ไผ่ ชะลอมจะเอาไว้ใส่ส้มสูกลูกไม้ แล้วแขวนเอาไว้ที่นา

จากนั้นมีการยกข้าวของไปทำพิธีรับขวัญท้องข้าวที่หัวมุมนา พิธีกรรมเริ่มจากสวดมนต์ไหว้พระก่อน ต่อด้วยบทนะโมแปล และบทสวดชุมนุมเทวดา ตามด้วยบทสวดรับขวัญท้องข้าว

ที่จริงพิธีกรรมเกี่ยวกับการรับขวัญนามีทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตข้าว ตั้งแต่แรกไถ แรกหว่าน รับขวัญท้องข้าว (ช่วงข้าวตั้งท้อง)แรกเกี่ยว จนถึงรับขวัญข้าวเข้าลาน แต่รายละเอียดพิธีกรรมจะมีแตกต่างกันไป


ราการที่เลือก  

ไม่มีวัตถุมงคล

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
รวม 0.00 ฿

ราการที่เลือก ชำระเงิน

วัตถุมงคลมาใหม่

No new products at this time

ราคาพระเครื่อง,พระเครื่องหลวงพ่อคูณ,พระเครื่องออนไลน์,พระเครื่องหลวงปู่ทวด,พระเครื่องภาคใต้,หลวงพ่อเงิน,พระเครื่องท่าพระจันทร์,พระเครื่องล้านนา,พระเครื่อง,ราคาพระ,ศูนย์พระเครื่อง,เช่า,บูชา,ประมูลพระเครื่อง,ศูนย์รวม,บูชาพระเครื่อง,พระดัง,ของสะสม,ของเก่า,ของโบราณ,บูชาพระเครื่อง,ท่านเจ้าคุณนรฯ,พิธีพุทธาภิเษก,พระเหรียญ,สมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จ,พิมพ์ใหญ่,หลวงพ่อเงิน,วัดบางคลาน,หลวงปู่หลิว,วัดไร่แตงทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดฉลอง,ภูเก็ต,เหรียญพระพุทธ,พระปางลีลา,เหรียญเก่า,เหรียญพระพุทธ,พระเครื่องออนไลน์,เลี่ยมพระ,พระเนื้อดิน,,เสือ,เศรษฐี,มหาเศรษฐี,เทพ,พระพิฆเนศ,ศิลปวัฒนธรรมของชาติ,พระภาคตะวันออก,ชี้ตำหนิพระ,บล๊อคนิยม,ครูบาศรีวิชัย,เช่าพระ,หนังสือพระ,ศาสนาพุทธ,เครื่องราง,ของขลัง,วัตถุมงคล,,พระเครื่องสมเด็จพระญาณสังวรฯ,วัดบวรนิเวศฯ,หลวงปู่โต๊ะ,วัดประดู่ฉิมพลี,ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต,วัดเทพศิรินทร์,พระสายวัดปากน้ำ,ภาษีเจริญทุกรุ่น,หลวงปู่ภู,กรุวัดเงิน,สมเด็จเผ่า,กรุท้ายตลาด,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพเนื้อโลหะ,พระเกจิอาจารย์กรุงเทพไม่ใช่เนื้อโลหะ,พระคุณแม่บุญเรือน,วัดอาวุธ,พระสายวัดระฆังหลังยุคสมเด็จโต,ปิลันทน์,หลังค้อน,หลวงปู่,พระเกจิอาจารย์ภาคกลาง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดอยุธยา,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค,พระหลวงปู่ดู่,วัดสะแก,อยุธยา,หลวงปู่ทิม,วัดพระขาว,อยุธยา,พระหลวงปู่ชื้น,วัดญาณเสน,อยุธยา,หลวงพ่อรวย,หลวงพ่อเพิ่ม,หลวงพ่อพูน,(อยุธยา),พระเกจิเมืองสุพรรณ,หลวงพ่อมุ่ย,วัดดอนไร่,สุพรรรณบุรี,พระเกจิอาจารย์เมืองอ่างทอง-สิงห์บุรี,พระหลวงพ่อแพ,วัดพิกุลทอง,สิงห์บุรี,พระเครื่องเมืองสระบุรี,พระเกจิอาจารย์,เมืองลพบุรี,หลวงพ่อเพี้ยน,วัดเกริ่นกฐิน,ลพบุรี,พระเครื่องเมืองนครสวรรค์-ชัยนาท,อุทัยธานี,หลวงพ่อเดิม,วัดหนองโพธิ์,หลวงพ่อพรหม,วัดช่องแค,นครสวรรค์,หลวงปู่สี,วัดเขาถ้ำบุญนาค,นครสวรรค์,หลวงพ่อโอด,วัดจันเสน,นครสวรรค์,หลวงปู่ศุข,วัดปากคลองมะขามเฒ่า,ชัยนาท,หลวงพ่อกวย,วัดโฆสิตาราม,ชัยนาท,พระหลวงพ่อฤษีลิงดำ,วัดท่าซุง,อุทัยธานี,พระเกจิอาจารย์,จ.เพชรบุรี,พระเครื่อง,เมืองพิจิตร,พระเกจิอาจารย์จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย,พระเครื่องเมืองราชบุรี,พระเครื่องเมืองกาญจน์,พระเครื่องเมืองสมุทรสงคราม,พระเครื่องจ.สมุทรสาคร,พระเครื่องเมืองนนทบุรี,หลวงปู่เหรียญ,วัดบางระโหง,นนทบุรี,พระเครื่อง,จ.ปทุมธานี,พระเครื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์,พระหลวงพ่อยิด,วัดหนองจอกพระเกจิภาคกลาง,พระเครื่องวัดไร่ขิง,วัดพระปฐมเจดีย์,นครปฐม,หลวงพ่อเต๋,หลวงปู่แย้ม,วัดสามง่าม,นครปฐม,หลวงปู่แผ้ว,วัดรางหมัน,นครปฐม,หลวงพ่อเปิ่น,หลวงพ่อพูน,หลวงพ่อไสว,พระหลวงพ่อเงิน,หลวงพ่อแช่ม,วัดดอนยายหอม,นครปฐม,ชุดหลวงปู่บุญ,หลวงปู่เพิ่ม,หลวงปู่เจือ,วัดกลางบางแก้วหลวงพ่อน้อย,วัดธรรมศาลา,นครปฐม,หลวงพ่อน้อย,วัดศรีษะทอง,หลวงพ่อแช่ม,วัดตาก้อง,พระเกจิอาจารย์จังหวัดนครปฐม,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองระยอง,หลวงปู่ทิม,วัดละหารไร่,พระหลวงพ่อสาคร,-,หลวงพ่อสิน,ระยองหลวงพ่อเอีย,วัดบ้านด่าน,ปราจีนบุรี,หลวงปู่เฮี้ยง,วัดป่าอรัญญิกาวาส,ชลบุรี,ปู่ม่น,วัดเนินตามาก,ชลบุรี,พระเกจิอาจารย์,จ.สมุทรปราการ,พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออก,พระเครื่องเมืองแปดริ้ว,พระเครื่องเมืองจันทบุรี,พระหลวงพ่อคง,วัดวังสรรพรส,พระหลวงปู่เริ่ม,วัดจุกเฌอ,ชลบุรี,พระเครื่องเมืองตราด,พระเครื่องเมืองชลบุรี,พระเครื่องปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก,พระเกจิอาจารย์ภาคใต้,หลวงพ่อทอง,วัดสำเภาเชย,ปัตตานี,หลวงพ่อเขียว,วัดห้วยเงาะ,ปัตตานี,หลวงพ่อแดง,วัดไร่,ปัตตานี,พระเครื่องเมืองภูเก็ต,หลวงพ่อแช่ม,พระเครื่องปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,พระเครื่องเมืองพัทลุง,เขาอ้อ,พระเครื่องเมืองสงขลา,พระเครื่องเมืองชุมพร,ระนอง,กระบี่,พระเครื่องเมืองสุราษฎร์,พระเกจิอาจารย์นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อคล้าย,วัดสวนขัน,หลวงพ่อสงฆ์,วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย,ชุมพร,พระเครื่องเมืองตรัง,พระอาจารย์ฝั้น,หลวงพ่อคูณ,วัดบ้านไร่,หลวงปู่คำพันธ์,วัดธาตุมหาชัย,นครพนม,หลวงปู่ดุลย์,วัดบูรพาราม,สุรินทร์,หลวงตามหาบัว,วัดป่าบ้านตาด,อุดรธานี,พระเกจิอาจารย์ภาคอีสาน,หลวงปู่เหรียญ,วัดอรัญบรรพต,หนองคาย,พระอาจารย์มั่น,ภูริทัตโต,หลวงพ่อพุธ,วัดป่าสาลวัน,โคราช,หลวงปู่ชอบ,จ.เลย,หลวงปู่ขาว,วัดถ้ำกลองเพล,อุดรธานี,พระเครื่องเมืองอุบลราชธานี,พระเครื่องเมืองโคราช,พระเครื่องเมืองสุรินทร์,พระเครื่องเมืองขอนแก่น,พระเครื่องเมืองอุดรธานี,พระเครื่องเมืองหนองคาย,พระเครื่องเมืองร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม,พระเครื่องเมืองเลย,นครพนม,สกลนคร,พระพุทธรูปยอดนิยม,พระพุทธรูปสำคัญ,พระพุทธโสธร,พระพุทธชินราชทุกรุ่น,วัดดวงวัดใจ,เนื้อดิน,พระกรุ,พระเนื้อโลหะเหรียญกริ่งรูปหล่อ,พระบูชา,เครื่องรางของขลัง,ผ้ายันต์,พระเบญจภาคี,พระใหม่,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือหลวงพ่อเกษม,สุสานไตรลักษณ์,ครูบาศรีวิชัย,หลวงปู่สิม,วัดถ้ำผาปล่อง,เชียงใหม่,หลวงพ่อทบ,วัดชนแดน,เพชรบูรณ์,หลวงปู่แหวน,วัดดอยแม่ปั๋ง,พระเกจิอาจารย์,พระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ,พุทธศิลปะ,พระอาจารย์เฉลิมชัย,โฆษิตพิพัฒน์,หมวดพระตระกูลสมเด็จฯ,พระสายวัดบางขุนพรหม,พระสายวัดระฆัง,พระสายวัดเกศไชโย,พระเนื้อผง,พระกริ่ง,รูปหล่อ,พระกริ่ง,พระกริ่งนเรศวร,รูปหล่อพระเกจิอาจารย์,เหรียญหล่อ,ล็อกเก็ต,รูปถ่าย,พระปิดตา,พระพิฆเนศวร์,เทพฮินดู,เทพเจ้าจีน,พระมหากษัตริย์,บุคคลสำคัญ,หนังสือพระ,พระใหม่ทั่วไป,เขี้ยว,งา,เสือ,สิงห์,รูปสัตว์,ราหูทุกหลวงพ่อ,ตะกรุด,เบี้ยแก้,และปลัดขิก,ผ้ายันต์,เสื้อยันต์,ธงเครื่องรางทั่วไปหลวงพ่อทวด,พระบูชาเทวรูป,พระบูชา,รูปเหมือน,พระเกจิอาจารย์,พระกรุเนื้อดิน,พระกรุเนื้อชิน,พระสกุลลำพูน,พระกรุเมืองสุพรรณบุรี,พระกรุเมืองสุโขทัย,กำแพงเพชร,พระกรุเมืองอยุธยา,พระกรุเมืองลพบุรี,พระกรุภาคอีสาน,พระจตุคามรามเทพ